Raamatupidamine algajatele õppekava

Õppekava: Raamatupidamine algajatele

Õppekavarühm: 34 Ärindus- ja haldus (0411 Majandusarvestuse ja maksunduse)

Eesmärk: Anda teadmisi põhjalikult raamatupidamisest, julgustada oma tegevuse alustamist, järgnevat oma oskuste arendamist. Koolituse lõpuks on õppija omandanud baasteadmisi raamatupidamisest ning arendanud oma õpioskusi.

Sihtrühm:
 

Õppe maht: 60 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õpiväljundid:
● Korraldab raamatupidamist järgides õigusaktides sätestatut
● Arvestab töötasud, maksud ja maksed, koostab maksudeklaratsioonid
● Koostab väikeettevõtja raamatupidamise põhiaruandeid
● Planeerib oma tegevusi eesmärkide saavutamiseks
● Leiab erinevatest allikatest infot ettevõtluse ja õppimisvõimaluste kohta

Õppe sisu:
1. Raamatupidamine väikeettevõttes
1.1. Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid
1.2. Kontod, kontoplaan, majandustehingute kirjendamine kontode abil
1.3. Dokumendinõuded
1.4. Kassa- ja pangaoperatsioonide kajastamine
1.5. Müügiarved, ostuarved ja nende kajastamine
1.6. Põhivara arvestus
1.7. Töötasu arvestus, maksustamine, maksudeklaratsioonide koostamine
1.8. Kulude ja tulude arvestus
1.9. Bilansi ja kasumiaruande koostamine
1.10. FIE raamatupidamine
2. Oma õppimise eesmärgistamine ja planeerimine, õppimisvõimalused. Õpioskuste nõustamine. Kust leida ettevõtlusalast teavet?

Toimumise aeg: 2023

Hind: