Test Test Test

Ettevõtluskoolitus algajatele

Õppe sisu:
1. Ettevõtluse alused
1.1. Ettevõtja isiksuseomadused, eneseanalüüs
1.2. Ettevõtlikkus ja algatusvõime
1.3. Ettevõtlusvormid, nende erinevused
1.4. Ettevõtte registreerimine
1.5. Ettevõtte finantseerimise võimalused
2. Äriidee planeerimine, genereerimine ja arendamine
3. Äriplaani koostamise põhimõtted, struktuur
3.1. Ettevõtte visioon, missioon, eesmärgid
3.2. Äriplaani struktuur
3.3. Turu-uuringud, müük, tootearendus, reklaam
4. Finantsprognoos
5. Raamatupidamise aruandlus väike ettevõttes

Sihtrühm:
● üle 35-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased
● erialase hariduseta mitte-eestlased
● aegunud kvalifikatsiooniga mitte-eestlased

Õpingute alustamise tingimused: Õpingute alustamise tingimuseks on kuulumine sihtrühma. Kursus sobib inimestele, kes soovivad omandada teadmisi ning oskusi ettevõtlusega alustamiseks.

Õppe maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumise aeg:

Raamatupidamine algajatele

Õppe sisu:
1. Raamatupidamine väike ettevõttes
1.1. Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid
1.2. Kontod, kontoplaan, majandustehingute kirjendamine kontode abil
1.3. Dokumendinõuded
1.4. Kassa- ja pangaoperatsioonide kajastamine
1.5. Müügiarved, ostuarved ja nende kajastamine
1.6. Põhivara arvestus
1.7. Töötasu arvestus, maksustamine, maksudeklaratsioonide koostamine
1.8. Kulude ja tulude arvestus
1.9. Bilansi ja kasumiaruande koostamine
1.10. FIE raamatupidamine
2. Oma õppimise eesmärgistamine ja planeerimine, õppimisvõimalused. Kus leida
ettevõtlusalast teavet?

Sihtrühm:
● üle 35-aastased majanduslikult mitteaktiivsed mitte-eestlased
● erialase hariduseta mitte-eestlased
● aegunud kvalifikatsiooniga mitte-eestlased

Õpingute alustamise tingimused: Õpingute alustamise tingimuseks on kuulumine sihtrühma. Kursus sobib inimestele, kes soovivad omandada raamatupidamise teadmisi.

Õppe maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Toimumise aeg: