Ajaplaneerimine (12 t.) (õppekeel vene keel)

Õppekava: Ajaplaneerimine

Õppekavarühm: 0031 Isikuareng (ISCED – F 2013).

Eesmärk: Koolituse tulemusel oskab õppija tuvastada kitsaskohti oma ajakasutuses, anda
uusi teadmisi ja praktilisi nõuandeid oma päeva planeerimisel, valida õiged ajaplaneerimise vahendid, seada prioriteedid ja kasutada oma aega kui ressurssi võimalikult efektiivselt ning teha õigeid asju õigel ajal.

Sihtrühm: Kõik spetsialistid, kes tunnevad ja on hakanud mõjutama töö efektiivsust, tulemusi, rahulolu:

• projektijuhid;
• osakondade ja firmajuhid;
• töötajate tiimid mitte-eestlased.

Õppe maht: 12 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu õppija:
• tunneb ajaplaneerimise põhimõtteid;
• teab, kuidas teha valikuid oluliste ja vähem oluliste tegevuste vahel;
• oskab päeva planeerimisel kasutada ajasahtli põhimõtet;
• oskab nimetada enda igapäevaseid ajaröövleid ning on omandanud põhimõtted nende mõju vähendamiseks;
• teab harjumuste muutmise põhimõtteid;
• on omandanud praktilised võtted enda töö paremaks planeerimiseks ja juhtimiseks.

Õppe sisu:
1. Mõiste "ajajuhtimine"
2. Planeerimine
3. Sõnastage soovitud tulemus konkreetseteks eesmärkideks ja eesmärkideks
4. Parandage oma tegevuskava
5. Koraldama prioriteediks
6. Keskendu olulisele
7. Analüüsige oma kogemust ja looge oma ajaplaneerimise reeglid
8. Ajaplaneerimise meetodid
9. Vahendid aja planeerimiseks
10. Ajaplaneerimise miinused
11. Mängud ja ülesanded

Toimumise aeg: 2023

Hind: